Translate

2014/02/18

Excel Component 的寫作技巧

在全域變數區可設定一個 LCID 變數
var _LCID: Cardinal;

在 TForm 上放置 ExcelApplication, ExcelWorkbook, ExcelWorksheet 三個元件。

開啟 EXCEL + 開啟活頁簿 + 指定工作表:
var
 _WBK: _Workbook;
 _IndexSheet: Integer
begin
 _LCID := GetUserDefaultLCID();
 _WBK := ExcelApplication.Workbooks.Open(
     {Filename    =}aFileName,
     {UpdateLinks   =}EmptyParam,
     {ReadOnly    =}EmptyParam,
     {Format     =}EmptyParam,
     {Password    =}EmptyParam,
     {WriteResPassword=}EmptyParam,
     {IgnoreReadOnly =}EmptyParam,
     {Origin     =}EmptyParam,
     {Delimiter    =}EmptyParam,
     {Editable    =}EmptyParam,
     {Notify     =}EmptyParam,
     {Converter    =}EmptyParam,
     {AddToMru    =}EmptyParam,
     {Local      =}EmptyParam,
     {CorruptLoad   =}EmptyParam,
     {LCID      =}_LCID);
 ExcelWorkbook.ConnectTo(_WBK);
 ExcelWorksheet.ConnectTo(ExcelWorkbook.Worksheets[_IndexSheet] as _Worksheet);
end;

關閉活頁簿 + 關閉 Excel:
begin
 ExcelWorkbook.Close(
  {SaveChanges =}EmptyParam,
  {Filename   =}EmptyParam,
  {RouteWorkbook=}EmptyParam,
  {LCID     =}_LCID);
 ExcelApplication.Quit;
 ExcelApplication.Disconnect;
end;
沒有留言:

張貼留言

JSON Parse in Delphi XE (03)

前情提要: JSON Parse in Delphi XE (01) JSON Parse in Delphi XE (02) 這篇要說明 JSON 格式在 Delphi 裡是怎麼被理解的。 JSON 名詞解釋: JSON(JavaScript Object N...